Θερινό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

                                       

Ψυχικό, 21 Φεβρουαρίου 2018

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

 

 

Αγαπητοί γονείς,                                       

 

το Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών οργανώνει Θερινό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές της Α΄ και της Β΄ Λυκείου.

 

Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να φιλοξενηθούν και να παρακολουθήσουν την εκτέλεση εργασιών σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, χωρίς οι ίδιοι να παρέχουν εργασία, με σκοπό να γνωρίσουν το αντικείμενο το οποίο επιθυμούν να σπουδάσουν στο μέλλον, να προσανατολισθούν επαγγελματικά και να αποκτήσουν μια χρήσιμη εμπειρία για την ζωή τους.

 

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση που θα έχουμε από εσάς και από τους αποφοίτους του Σχολείου. Δεδομένου ότι τις προηγούμενες χρονιές η προσφορά δυνατότητας παρακολούθησης εργασιών σε επαγγελματικούς χώρους ήταν πολύ περιορισμένη, η υλοποίηση του Προγράμματος κατέστη πολύ δύσκολη. Για τον λόγο αυτό, εφέτος, αναμένουμε πρώτα τις προσφορές σας, ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε την δυνατότητα υλοποίησης του Θερινού Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

Εάν μπορείτε να ανταποκριθείτε στην έκκλησή μας, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018, στο Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (email: kpanagio@haef.gr, mgiannop@haef.gr).

 

Για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση  μπορείτε  να  επικοινωνείτε με την κ. M. Γιαννοπούλου και την κ. Κ. Παναγιώτου στα τηλέφωνα 210 - 6798203 και 210 - 6756361.

 

 

 

Διονύσιος Τσελέντης

Συνδιευθυντής

και Διευθυντής Λυκείου

Κολλεγίου Αθηνών

  


Σχετικά Αρχεία