Επιλογή δέκα μαθητών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του Ρητορικού Διαγωνισμού Χάουλαντ

 

Ψυχικό, 20 Φεβρουαρίου 2018    

 

Από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του Ρητορικού Διαγωνισμού Χάουλαντ επελέγησαν οι ακόλουθοι μαθητές:  

1. Αθανασίου Δανάη Γ3

2. Δημάτου Αικατερίνη Γ8

3. Κακλαμάνης Ιωάννης Γ5

4. Καρυαμπά Εμμανουέλα-Σεβαστή Γ3

5. Κολίτσης-Βενέτικος Δημήτριος-Νεκτάριος Γ1

6. Κόμπουλη Ιωάννα Γ1

7. Κουλούρης Σταμάτιος Γ1

8. Λοβέρδου Ελισάβετ-Ελένη Γ9

9. Λύρας Αντώνιος Γ6

10. Φραγκόπουλος Στέφανος Γ2    

Οι μαθητές θα εκφωνήσουν το ρητορικό γύμνασμά τους ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής την Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018, ώρα 13:30, στην αίθουσα Χωρέμη.

 

Από την Διεύθυνση