Μαθήματα προετοιμασίας μαθητών Α´ και Β´ Λυκείου για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημείας

 

Ψυχικό, 25 Ιανουαρίου 2018

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Άλλων Δραστηριοτήτων θα λειτουργήσουν τμήματα προετοιμασίας μαθητών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημείας, εφόσον ικανός αριθμός μαθητών δηλώσει συμμετοχή. Τα μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη μετά την λήξη των μαθημάτων (15.30 - 17.00), θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018 και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο 2018.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει ο γιος/η κόρη σας στο απογευματινό μάθημα Χημείας, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την συνημμένη δήλωση, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί στην Γραμματεία του Λυκείου (κ. Κουτσοπούλου, γραφείο 204) ή να αποσταλεί μέσω φαξ στον αριθμό 210–6729540 μέχρι την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018.

Όσοι επιθυμείτε ο γιος/η κόρη σας να χρησιμοποιεί απογευματινό λεωφορείο, θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη και την δήλωση μεταφοράς στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με fax στον αριθμό 210-6744845 είτε με email στο metafora@haef.gr.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν, ενώ οι μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. ή είναι εγγεγραμμένοι σε μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€.

 

 

 

Από την Διεύθυνση