Οργάνωση χορού από μαθητές του Λυκείου εκτός Σχολείου

 

Ψυχικό, 29 Νοεμβρίου 2017

 

 

 

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου

 

 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, οργανώνεται από μαθητές μας χορός εκτός Σχολείου την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, στο club Αυτοκίνηση, Λεωφ. Κηφισίας 7, Μαρούσι.

 

H Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου δεν έχει εγκρίνει και, κατά συνέπεια, ούτε συμμετέχει στην οργάνωση ούτε αναλαμβάνει την εποπτεία αυτής της εκδήλωσης.

 

Όπως είναι αυτονόητο, το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη εκδήλωση που πραγματοποιείται εκτός Σχολείου και χωρίς την έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

 

 

 

Από την Διεύθυνση