Ενημέρωση Γονέων

Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις Γονέων

Εκτός από τις τακτικές συγκεντρώσεις του 1ου και του 2ου τετραμήνου, το Κολλέγιο έχει καθιερώσει ενημερωτική συγκέντρωση για τους γονείς των μαθητών της Α' Λυκείου, η οποία πραγματοποιείται συνήθως τον Οκτώβριο.
Στις συγκεντρώσεις αυτές η Διεύθυνση ενημερώνει τους γονείς για εκπαιδευτικά θέματα και για άλλες πτυχές της Κολλεγιακής ζωής και δραστηριότητας, για τους θεσμούς του Κολλεγίου κ.ά.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατό να γίνουν και έκτακτες συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης, για ενημέρωση των γονέων σε ειδικά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Επισκέψεις Γονέων

Το Κολλέγιο πιστεύει στη στενή συνεργασία με τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχουν καθιερωθεί:

α) Τακτικές συναντήσεις των γονέων με όλο το διδακτικό προσωπικό τρεις φορές το χρόνo: του Νοεμβρίου, με τη λήξη του 1ου και του 2ου τετραμήνου για την ενημέρωσή τους γύρω από την πρόοδο και τυχόν προβλήματα των παιδιών τους. (Οι συγκεκριμένες ημέρες-ώρες γνωστοποιούνται στους γονείς κατά τη διάρκεια του έτους).

β) Ειδικές "ημέρες-ώρες γονέων": Για κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού έχει προβλεφθεί μία ώρα την εβδομάδα για πραγματοποίηση συναντήσεων με γονείς. Κατάλογος με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τις αντίστοιχες ημέρες-ώρες συναντήσεών τους αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και σε όλους τους γονείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η Διεύθυνση επικοινωνεί με τους γονείς, αλλά και οι γονείς μπορούν να συνεννοηθούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για την πραγματοποίηση μιας ειδικής συνάντησης.

Πρόγραμμα Συναντήσεων Γονέων - Καθηγητών

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των γονέων με τους καθηγητές γίνονται τις προγραμματισμένες ημέρες (Τρίτη και Πέμπτη) και καθορίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής So Simple.

Για θέματα που αφορούν τις συναντήσεις σας με τους διδάσκοντες του παιδιού σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Λυκείου (κ. Λαζάρου) καθημερινά 09:00-13:00 στο τηλέφωνο 210-6798104.

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων μας και την προσπάθεια τήρησης εκ μέρους σας του ακριβού χρόνου προσέλευσής σας στις συναντήσεις με τους καθηγητές ή επικοινωνία θα διεξάγεται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά.