Ενημέρωση γονέων μαθητών A΄Λυκείου από την Διεύθυνση

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017
18:00 - 21:00

Ενημέρωση γονέων μαθητών Α΄ Λυκείου από την Διεύθυνση, ώρα 18.00, Αίθουσα Χωρέμη.