Απουσίες

Απουσία ή Καθυστέρηση 1ης περιόδου

Τα μαθήματα της 1ης περιόδου αρχίζουν στις 8:30 και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην τάξη.
Μαθητής που σημειώνει κατά τη διάρκεια του μήνα περισσότερες από τρεις (3) αδικαιολόγητες απουσίες πρώτης περιόδου, ελέγχεται πειθαρχικά.
Πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία της πρώτης περιόδου, όσο και των ενδιάμεσων περιόδων, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους γονείς ή τους μαθητές.

Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες

Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεση διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται. Ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο.

Απουσία από ενδιάμεσες ώρες

Απουσίες αυθαίρετες από ενδιάμεση ώρα είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται αυστηρές ποινές. Αν η αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα κατά την οποία η τάξη γράφει διαγώνισμα, ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα.

Απουσίες από συγκεντρώσεις (Θεάτρο, Κοινωνική Ζωή)

Οι μαθητές που απουσιάζουν από τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις στο Θέατρο καθώς και από την Κοινωνική Ζωή ελέγχονται πειθαρχικά. Στις καρτέλες τους καταχωρίζονται αδικαιολόγητες απουσίες.

Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, αποστολές

Η συμμετοχή όλων των μαθητών σε σχολικό περίπατο ή εκπαιδευτική επίσκεψη, είναι υποχρεωτική.
Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στην εκδρομή πρέπει να προσέρχονται στο Σχολείο. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν, καταχωρίζονται απουσίες. Εξαιρούνται οι μαθητές που έχουν άδεια από τη Δ/νση του σχολείου.

Απαλλαγές από το μάθημα Φυσικής Αγωγής

α) Ημερήσιες απαλλαγές από τη Γυμναστική χορηγούνται από τη Διεύθυνση και πρέπει να συνοδεύονται από σημείωμα του ιατρείου.
Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται παρευρίσκονται στο χώρο που γίνεται το μάθημα της Γυμναστικής. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε οι μαθητές μπορούν να παραμένουν στις τάξεις τους μετά από συννενόηση με τη Δ/νση.
β) Απαλλαγές για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για ολόκληρο το χρόνο, χορηγούνται μόνο με απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών και εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις.

Έξοδος από το Σχολείο

Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική γι' αυτούς σε όλες τις ώρες λειτουργίας. Έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για καθυστερημένη προσέλευση, αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων ή έξοδο σε ενδιάμεσες ώρες, μπορεί να δοθεί άδεια από τα μέλη της Δ/νσης του Λυκείου, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Καλό είναι η άδεια να έχει ζητηθεί από την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής εφοδιάζεται από το Γραφείο του αρμόδιου Αναπληρωτή Δ/ντή με ειδική άδεια εξόδου και παραδίδει κατά την έξοδό του το απόκομμά της στο φύλακα της πύλης από την οποία εξέρχεται.