Μυϊκής Ενδυνάμωσης

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Γκαβέρας

Σκοπός του Ομίλου είναι να μπορέσουν οι μαθητές μέσα στο πλαίσιο του Σχολείου να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους, ώστε να εκτελέσουν προγράμματα ενδυνάμωσης και αντοχής.