Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Οικουμενικών Σχέσεων και Ορθόδοξης πνευματικότητας

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Τακόπουλος

 

Ο Όμιλος έχει τους ακόλουθους στόχους: α. Να γνωρίσουν οι μαθητές τη δραστηριότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που αφορά στη συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς. Κοινός στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με τον σύγχρονο άνθρωπο, όπως το προσφυγικό, η φτώχεια, η βία, η έλλειψη υδάτινων πόρων, το Aids, η διαφθορά και η έλλειψη πηγών ενέργειας. Μέσα από συζητήσεις και εργασίες στο πλαίσιο του Ομίλου και την προγραμματισμένη επίσκεψη στα αντίστοιχα παγκόσμια όργανα, που εδρεύουν στη Γενεύη, οι μαθητές θα κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί αυτοί στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της παγκόσμιας κοινότητας β. Μέσα από δράσεις να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τον πλούτο της μακραίωνης ορθόδοξης πνευματικότητας προσεγγίζοντας θέματα που αφορούν στην τέχνη, τη λατρεία, το ήθος κ. ά., ιδιαίτερα σήμερα που η πολύπλευρη κρίση αναδεικνύεται πρώτιστα ως κρίση ηθική και κρίση αξιών γ. Να προετοιμασθούν οι μαθητές για τη συμμετοχή τους στο μαθητικό θεολογικό συνέδριο που έχει σχέση με τη θεολογία, την τέχνη, την ιστορία και εν γένει την ορθόδοξη παράδοση του τόπου, ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες.