Περιβαλλοντικός

 

Καθηγητές Σύμβουλοι: κ. Αρβανίτης, κ. Ραφιός

Kύριος στόχος του Ομίλου είναι να καταφέρει να αναπτύξει πρόγραμμα ανακύκλωσης στο σχολείο και να ευαισθητοποιήσει μαθητές και καθηγητές στο θέμα αυτό. Οργανώνεται ένα πλήρες σχέδιο συλλογής χαρτιών με την τοποθέτηση κάδων σ' όλους τους χώρους του σχολείου ως ερέθισμα για τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης. Συγχρόνως υλοποιείται το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών «ΑΦΗΣ».