Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Περιβαλλοντικός

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Αρβανίτης

Kύριος στόχος του Όμίλου είναι να καταφέρει να αναπτύξει πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Σχολείο και να ευαισθητοποιήσει μαθητές και καθηγητές στο θέμα αυτό. Οργανώνεται ένα πλήρες σχέδιο συλλογής χαρτιών με την τοποθέτηση κάδων σ’ όλους τους χώρους του Σχολείου ως ερέθισμα για τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης. Συγχρόνως υλοποιείται το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών «ΑΦΗΣ».