Φιλοσοφικός

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Κακαλής

Στο πλαίσιο του Ομίλου δίδεται η ευκαιρία στους μαθητές να συζητήσουν θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα και να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα ζητήματα προσεγγίζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Ομίλου εξοικειώνονται με την ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης, προχωρούν στον θαυμασμό και την απορία και θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, για τη σχέση σώματος και νου, για το κριτήριο της ηθικής ορθότητας καθώς και για τη σχέση γνώσης και αλήθειας. Επιπλέον, προβληματίζονται για τα ακόλουθα: Πού τελειώνουν τα όρια του εγκεφάλου και πού ξεκινά ο νους; Πώς μπορεί να επιτευχθεί η δικτύωση με την αντικειμενική πραγματικότητα, όταν η υποκειμενική αντίληψη του καθενός είναι χειραγωγήσιμη από τις αχαρτογράφητες βιοχημικές διαδικασίες του οργανισμού; Ποιος είναι εν τέλει υπεύθυνος για τις αποφάσεις που λαμβάνει ο άνθρωπος, ο εαυτός ή ο οργανισμός του;

Επίσης, στο πλαίσιο του Ομίλου γίνεται ενημέρωση καθώς και προετοιμασία των μαθητών για τον εθνικό διαγωνισμό φιλοσοφίας και τις ολυμπιάδες φιλοσοφίας. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στους μαθητές του Ομίλου, να γράψουν άρθρα με φιλοσοφικό περιεχόμενο για τα έντυπα του Σχολείου. Τέλος, τα μέλη του Ομίλου έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες πανεπιστημιακών και να συζητήσουν μαζί τους φιλοσοφικά θέματα.

Απώτερος σκοπός του Ομίλου είναι να κατανοηθεί η αξία της φιλοσοφικής αναζήτησης και ο προβληματισμός ως η τέχνη του βίου. Άλλωστε φιλοσοφία θα πει να βρίσκεται ο άνθρωπος καθ’ οδόν. Τα ερωτήματά της είναι ουσιαστικότερα από τις απαντήσεις της και κάθε απάντηση μετατρέπεται σε νέο ερώτημα.