Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Καθηγητές Σύμβουλοι: κ. Μπασιάκου, κ. Παζ, κ. Τσιώρης

 

Στόχος του Ομίλου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν πνεύμα εθελούσιας προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και να αναλάβουν πρωτοβουλίες, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, για άμεση υλική βοήθεια προς συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, και να συνειδητοποιήσουν ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι ευθύνη όλων των ανθρώπων.