Σκακιστικός

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Κολλάρας 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τεχνικές και θα λάβουν μέρος σε πρωτάθλημα.