Οργάνωση

Διεύθυνση του Λυκείου

Η Διεύθυνση του Λυκείου αποτελείται από τον Διευθυντή, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια και τους Υποδιευθυντές. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

 
 
 
 
 

Διεύθυνση
Διευθυντής: Διονύσιος Τσελέντης
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αμαλία Τσιτσά
Υποδιευθυντής: Χρίστος Κωνσταντόπουλος
Υποδιευθύντρια: Ευαγγελία Βλάχου