Πανελλαδικές Εξετάσεις 2009

Αποτελέσματα ΚΑ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2009 

Εισαγωγή ΚΑ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2009 

Βαθμολογικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων 2009 

Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας 2009 των μαθητών Κ.Α., κατά μάθημα - σύγκριση με μέσο όρο βαθμολογίας μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα

Κλιμάκωση γραπτής βαθμολογίας 2009 των μαθητών Κ.Α., κατά μάθημα - σύγκριση με κλιμάκωση
βαθμολογίας μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα


Κλίμακα (18-20%) γραπτής βαθμολογίας 2009 των μαθητών Κ.Α., κατά μάθημα - σύγκριση με κλιμάκωση βαθμολογίας μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα στα μαθήματα: 
Γενικής Παιδείας
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Θετικής Κατεύθυνσης
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης / Κλάδος Τεχνολογίας-Παραγωγής
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης / Κλάδος Πληροφορικής-Υπηρεσιών

Κλιμάκωση γενικού βαθμού πρόσβασης των μαθητών Κ.Α. 2009 κατά κατεύθυνση- σύγκριση με κλιμάκωση βαθμολογίας μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα