Πληροφορική Σκέψη

Η «Πληροφορική Σκέψη» είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε πριν 4 χρόνια με στόχο να προσφέρει στα παιδιά που έχουν αγάπη και ιδιαίτερη κλίση στην πληροφορική την ευκαιρία να γνωρίσουν και να καταλάβουν καλύτερα τα πεδία που περικλείει η συγκεκριμένη επιστήμη και δεν τα διαπραγματεύεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου. Το πρώτο τετράμηνο το τμήμα ασχολείται με τον προγραμματισμό των υπολογιστών και την αλγοριθμική.

Σκοπός είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθμικής προσέγγισης σε αυθεντικά προβλήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης ενός προβλήματος στα συστατικά του μέρη, η σχεδίαση αποδοτικών αλγορίθμων και η σύγκριση των τεχνικών σχεδίασης αλγορίθμων, η καλλιέργεια δομημένης σκέψης και η αυστηρότητα στην έκφραση.

Παράλληλα, οι μαθητές μαθαίνουν την γλώσσα προγραμματισμού C++, που αποτελεί μια σημαντική γλώσσα προγραμματισμού που κυριαρχεί ανάμεσα στις γλώσσες προγραμματισμού. Μέσα από την εκμάθηση μιας τέτοιας γλώσσας προγραμματισμού οι μαθητές αντιλαμβάνονται γενικότερα τις αρχές που διέπουν τον προγραμματισμό των υπολογιστών ανεξαρτήτως γλώσσας προγραμματισμού.

Οι μαθητές που παρακολουθούν την Πληροφορική σκέψη είναι σε θέση να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής (www.pdp.gr) που διεξάγεται, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Τα τελευταία χρόνια λειτουργίας της πληροφορικής σκέψης είχαμε σημαντικές διακρίσεις.

Το δεύτερο τετράμηνο το τμήμα ασχολείται με την ρομποτική. Οι μαθητές γνωρίζουν και καταλαβαίνουν την λειτουργία των αυτόματων συστημάτων. Σχεδιάζουν και υλοποιούν πρωτότυπες κατασκευές και προγραμματίζουν την συμπεριφορά τους. Καλούνται δηλαδή να προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα από το πρώτο τετράμηνο και να συνδυάσουν τον προγραμματισμό με μια συγκεκριμένη ρομποτική κατασκευή η οποία πρέπει να εκτελεί μια αποστολή σε συγκεκριμένες συνθήκες και περιορισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αναγνωρίζουν καλύτερα την χρησιμότητα της πληροφορικής και τις πρακτικές εφαρμογές της στις υπηρεσίες αλλά και την παραγωγή.

Οι μαθητές που παρακολουθούν την Πληροφορική σκέψη είναι σε θέση να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής (www.wrohellas.gr) που διεξάγεται, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στον διαγωνισμό 2012 η ομάδα του Λυκείου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.