Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Συντονίστρια Διασχολικού Τμήματος Ψυχοπαιδαγωγικής: Μ. Αλιβιζάτου
Υπεύθυνοι Λυκείου: K. Παναγιώτου, Χ. Φουσιάνης

 

Οι μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην υπηρεσία του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κολλεγίου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σχολικής διαδικασίας μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Κύριος στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η υποστήριξη του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου μας, έτσι ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν καλύτερα στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του Λυκείου και στο χειρισμό των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ατομικής συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν στη σχολική διαδικασία, στις δυσκολίες οργάνωσης της μελέτης και στη διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών. Συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να λαμβάνουν και οι γονείς των μαθητών μας, καθώς θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών.

Ειδικοί σύμβουλοι και ψυχολόγοι συνεργάζονται με τους γονείς των μαθητών, τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς αλλά και με επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, ακαδημαϊκούς και σπουδαστές αποφοίτους του Κολλεγίου, για μια άμεση επικοινωνία των μαθητών με φορείς από το χώρο των επαγγελμάτων και των σπουδών.

Ειδικότερα, το Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχει: α) Πρόγραμμα Αξιολόγησης (Testing) των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και επαγγελματικών προτιμήσεων για παιδιά 15-16 ετών και β) Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 15-18 ετών για 3-6 εβδομάδες στη διάρκεια του καλοκαιριού.