Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις Γονέων - Παρουσιάσεις 2018-2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018)

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ B ́ ΚΑΙ Γ ́ ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΔΕΥΤΕΡΑ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018)