Βασικοί Κανόνες Φοίτησης και Σχολικής Ζωής στα Σχολεία του ΕΕΙ 2017-2018