Ενημερωτικό σημείωμα για τους γονείς των μαθητών του Γυμνασίου

Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία : 
1. Ενημερωτικό σημείωμα
2. Σχεδιάγραμμα campus
3. Aτομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ)
4. Ιατρική βεβαίωση