Ανάθεση εκδρομής στην Πάτρα σε τουριστικό γραφείο

Επισυνάπτεται ανακοίνωση.