Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου (2018)

Επισυνάπτεται ανακοίνωση, αίτηση συμμετοχής και οι θεματικές ενότητες.