Συναίνεση για τους σχολικούς περιπάτους των μαθητών του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία :
 
Α' Γυμνασίου :
1. Ενημερωτικό σημείωμα γονέων α' γυμνασίου (Σχοινιάς)
2. Πρόγραμμα επίσκεψης α' γυμνασίου
3. Υπεύθυνη δήλωση α'
 
Β' Γυμνασίου :
1. Ενημερωτικό σημείωμα γονέων β' γυμνασίου (Πάρνηθα)
2. Πρόγραμμα επίσκεψης β' γυμνασίου
3. Υπεύθυνη δήλωση β'
 
Γ΄Γυμνασίου :
1. Ενημερωτικό σημείωμα γονέων γ' γυμνασίου (Λαύριο)
2. Πρόγραμμα επίσκεψης γ΄γυμνασίου
3. Υπεύθυνη δήλωση γ'