Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Σχολείου την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Ψυχικό, 7 Νοεμβρίου 2017

 

Προς

τους γονείς

των μαθητών και μαθητριών

του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών

Αγαπητοί γονείς,

σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο «Οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017. Την ημέρα αυτή δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Κατόπιν τούτου, την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017, στις σχολικές μονάδες του Ε.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις που ανταποκρίνονται στη σημασία των γεγονότων του Πολυτεχνείου από τις 8:30 έως τις 09:15.

 Επειδή σε προηγούμενους αντίστοιχους εορτασμούς η προσέλευση των μαθητών υπήρξε εξαιρετικά μικρή, για τον λόγο αυτό την ημέρα του εορτασμού θα κινηθούν λεωφορεία σε αξονικά δρομολόγια από και προς το Σχολείο, τα οποία και επισυνάπτονται.

 Οι απογευματινές δραστηριότητες των μαθητών του Ε.Ε.Ι. την ημέρα αυτή δεν θα πραγματοποιηθούν.

 

 

       O Διευθυντής του Γυμνασίου

 

       Δημήτριος Θ. Κολυβάς