Διαγωνισμός Ε.Μ.Ε. "Θαλής"

Ψυχικό, 11 Οκτωβρίου 2017

                                                                                                                                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους γονείς των μαθητών που θα συμμετάσχουν

στο διαγωνισμό της Ε.Μ.Ε. «ΘΑΛΗΣ»

   Ο Διαγωνισμός «ΘΑΛΗΣ» θα διεξαχθεί το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017. Ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στους μαθητές και θα αναρτηθεί στο site του Κολλεγίου μόλις γνωστοποιηθεί από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Όσοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου επιθυμούν να συμμετάσχουν (εκτός από τους μαθητές της Μαθηματικής Σκέψης των οποίων η συμμετοχή θεωρείται δεδομένη) πρέπει να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017, στη γραμματεία του Γυμνασίου (κ. Βαρβουζάνη, κτ. Ντέϊβις, ισόγειο). 

 Eπισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής.

 

 Από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου


 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 Ο / Η υπογράφων / ουσα …………………………………………………………… γονέας / κηδεμόνας τ… μαθητ ….. ………………………………………………… τάξη / τμήμα ……………….. δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχει το παιδί μου στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής» το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017. Η προσέλευση και αποχώρηση από το Εξεταστικό Κέντρο θα γίνει με δική μου ευθύνη.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                    Υπογραφή Γονέα

 

…/10/2017                                                                             ……………………..