Επιμόρφωση

benakeio_flags

Μέσω του προγράμματος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου επιδιώκεται η διαρκής ενημέρωσή τους σε θέματα, που αφορούν τους επιστημονικούς κλάδους τους, και γενικότερα θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και συμβουλευτικής.
Κάθε χρόνο εφαρμόζεται στο σχολείο πρόγραμμα επιμόρφωσης, στο οποίο γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί.
Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν σεμινάρια και συνέδρια των κλάδων τους τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.