Επίδοση ελέγχων α' τετραμήνου και συνάντηση των γονέων με τους εκπαιδευτικούς

Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018
16:15 - 19:15
Αίθουσες διδασκαλίας
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και οι αίθουσες συνάντησης.