Μαθητική Κοινότητα

Η Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου είναι το σύνολο όλων των μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο. Για να μπορέσουν οι μαθητές να οργανώσουν αποτελεσματικά τις πρωτοβουλίες τους, η Μαθητική Κοινότητα έχει συγκεκριμένη δομή: το πενταμελές συμβούλιο κάθε τμήματος και το δεκαπενταμελές συμβούλιο - το συντονιστικό όργανο για όλο το Γυμνάσιο.

Ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων έχει μια μακρά, σημαντική και συμβολική πορεία στο Κολλέγιο, πολύ πριν η πολιτεία αναγνωρίσει τη σημασία του για το  έργο της αγωγής των παιδιών και θεσπίσει πλέον με νόμο την ύπαρξη αλλά και τη δομή των Μαθητικών Συμβουλίων.

Η οργάνωση και λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων έχει ως σκοπό της να διαπαιδαγωγήσει τους νέους ανθρώπους ώστε μεγαλώνοντας να μπορέσουν να ενταχθούν δημιουργικά σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ασκούνται στο διάλογο, στη συμμετοχή και προσφορά στα κοινά, στην υπευθυνότητα και τον σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών αλλά και στην αγάπη και φροντίδα για το περιβάλλον. Μαθαίνουν να μελετούν και να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα της σχολικής ζωής, συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους καθηγητές τους.

Η συμμετοχή στο έργο της Μαθητικής Κοινότητας είναι ένα σημαντικό βήμα στην αγωγή των μαθητών μας και πιστεύουμε ότι η οικογένεια όπως και το σχολείο πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι δραστηριότητες της Μαθητικής Κοινότητας του Γυμνασίου είναι πάρα πολλές και υλοποιούνται χάρη στην προσπάθεια και το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και τη βοήθεια των Καθηγητών Συμβούλων της Μαθητικής Κοινότητας που τους στηρίζουν και τους συμβουλεύουν.

Η Μαθητική Κοινότητα εκδίδει το έντυπό της «Τα Νέα του Γυμνασίου» μέσα από το οποίο εκφράζει τους προβληματισμούς και παρουσιάζει το έργο της.

Οργανώνει και πραγματοποιεί την «Εξόρμηση», συμμετέχει στο Πανηγύρι, οργανώνει το show του Γυμνασίου, την Ημέρα Υγείας, την Ημέρα Αλληλεγγύης  και προβάλλει σε δικές της αίθουσες το έργο των ομίλων που λειτουργούν στο Γυμνάσιο. Συμμετέχει επίσης σε πλήθος περιβαλλοντικών δράσεων που οργανώνουν άλλοι φορείς αλλά και το ίδιο το σχολείο.

Για τη φετινή σχολική χρονιά η Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου έχει θέσει τρεις άξονες δράσεις: ο ένας είναι  η αλληλεγγύη, ο δεύτερος το περιβάλλον/ανακύκλωση και ο τρίτος είναι ο σχολικός εκφοβισμός (Bullying).

Εξόρμηση

Η Εξόρμηση του Γυμνασίου ξεκίνησε ως μια δραστηριότητα συνεργασίας της Μαθητικής Κοινότητας με σχολεία παραμεθορίων, κυρίως, περιοχών πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και έχει εξελιχθεί σε μια πρωτότυπη, σφαιρική και διαθεματική μελέτη του χώρου της εξόρμησης μέσα από τους Oμίλους του Γυμνασίου, που γίνεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τετραήμερη επίσκεψη πολυμελούς Oμάδας μαθητών και καθηγητών του Σχολείου μας.
Η συνεργασία αυτή με σχολεία μιας περιοχής της χώρας μας στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που έχουν σχέση με το Περιβάλλον, την Ιστορία, την Λαογραφία, την Αρχιτεκτονική και τέλος τον τοπικό Πολιτισμό και την Κοινωνία.

Ημέρα Αλληλεγγύης

O θεσμός αυτός καθιερώθηκε το σχολικό έτος 1998-99. Την ημέρα αυτή όλα τα Τμήματα του σχολείου επισκέπτονται ιδρύματα, στα οποία διαβιούν και σπουδάζουν άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας και την αγωγή τους στους θεσμούς της εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς.

Πανελλήνιοι και διεθνείς μαθητικοί διαγωνισμοί

Μαθητές του σχολείου συμμετέχουν κάθε χρόνο στους εξής μαθητικούς διαγωνισμούς:

  • Πανελλήνιος Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθητικής Εταιρείας

  • Διεθνής διαγωνισμός της American Mathematics Society

  • Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής

  • Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θεάτρου

  • Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Εντύπων

  • Πανελλήνιος Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός

  • Διαγωνισμός Δημοτικών Χορών

Η συμμετοχή και η διάκριση στους ανωτέρω διαγωνισμούς θεωρείται από το Κολλέγιο ιδιαίτερα σημαντική.
Πληροφορίες για τους διαγωνισμούς οι μαθητές μπορούν να παίρνουν από τους αρμόδιους καθηγητές, τους Προϊσταμένους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και τα μέλη της Διεύθυνσης.