Όμιλοι

Οι Όμιλοι είναι ομάδες μαθητών με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κλίσεις, οι οποίοι κάτω από την καθοδήγηση ενός καθηγητή, ασχολούνται με το αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους. Το προϊόν αυτής της προαιρετικής και επιλεγμένης ενασχόλησης συνήθως παρουσιάζεται σε εκδηλώσεις του Σχολείου ή αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για την οργάνωση ευρύτερων εξωσχολικών  δραστηριοτήτων του Γυμνασίου.

Κάποιοι Όμιλοι, όπως ο Δραματικός ο Όμιλος Χορωδίας, ο όμιλος Forensics και άλλοι, προγραμματίζουν και έκτακτες συναντήσεις εκτός σχολικού προγράμματος. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με το αντικείμενο του Ομίλου.

Οι Όμιλοι που λειτουργούν κατά την σχολική χρονιά 2013-2014 είναι (σελίδες pdf - σε περίπτωση που δεν είναι ήδη εγκατεστημένο, κλικ στο κάτω μέρος της σελίδας για εγκατάσταση του απαραίτητου στοιχείου).

Επισυνάπτονται οι περιγραφές των Ομίλων.