Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

benakeio_ouraniotoxo

Συντονίστρια Διασχολικού Τμήματος Ψυχοπαιδαγωγικής: Μ. Αλιβιζάτου
Υπεύθυνοι Γυμνασίου: Ε. Χαλκιά, Π. Σιαπέρας

Πολλά παιδιά κατά την μαθητική τους ζωή και σε συνδυασμό με την εφηβεία έρχονται αντιμέτωπα με προβλήματα τα οποία δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν και έχουν ανάγκη από καθοδήγηση. Το Γραφείο Συμβουλευτικής του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών στελεχώνεται από Ψυχολόγους οι οποίοι σε άμεση συνεργασία με την διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά και τους γονείς  υποστηρίζουν τους μαθητές στην ορθή διαχείριση αυτών των δυσκολιών.

 Στα πλαίσια αυτά το Γραφείο Συμβουλευτικής του Γυμνασίου στοχεύει στην διαμόρφωση περιβάλλοντος που θα προάγει την μάθηση και την ανάπτυξη. Στο πεδίο δράσης του περιλαμβάνονται:

  • Αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προβλήματα που σχετίζονται με την σχολική επίδοση και την σχολική προσαρμογή (π.χ. ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).
  • Κοινωνικά ή διαπροσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με την μάθηση ή την συμπεριφορά.
  • Συμβουλευτική στην εύρεση καλύτερων στρατηγικών μελέτης.
  • Προώθηση ευφορίας και προσαρμογής στο σχολείο, ενισχύοντας την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων την διαχείριση του άγχους και την αυτοσυγκράτηση.
  • Υποστήριξη στην κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας των μαθητών.
  • Υποστήριξη στις δυσκολίες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου.
  • Συμβουλευτική σε μαθητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα. 
  • Υποστήριξη σε προβλήματα της εφηβική ηλικίας ή ψυχικής υγείας που εμποδίζουν την ομαλή μετάβαση στο Λύκειο.
  • Συμβουλευτική σε αντίξοες κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά την υγιή εξέλιξη του μαθητή στο σχολείο όπως ζητήματα ενδοσχολικής βίας (bullying).

Το Γραφείο Συμβουλευτικής σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς προωθεί την δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο ενδυναμώνει και εξελίσσει την προσωπικότητα  των μαθητών. Χαρακτηριστικό είναι το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Π.Α.Υ.)

Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας υλοποιείται από καθηγητές του σχολείου οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε σεμινάρια από ειδικούς ψυχολόγους, σε συνεργασία με το Ψυχολόγους του Γραφείου Συμβουλευτικής του σχολείου και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) .

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 12 ή 13 ατόμων ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ομάδας και η ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών σ’ αυτήν.

Στόχος του Π.Α.Υ. είναι η ορθή και ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών μας, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του σεβασμού των μελών της ομάδας, η ενίσχυση της προσωπικής άμυνας του μαθητή απέναντι σε πιέσεις και αρνητικές επιρροές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, τις πιέσεις που πιθανόν θα δεχθούν και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν το θέμα στην καθημερινή τους ζωή

Υπεύθυνοι  Ψυχολόγοι του  Γραφείου Συμβουλευτικής είναι  η Ελένη Χαλκιά και ο Παναγιώτης Σιαπέρας.