Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών

Campus 1
Το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών λειτουργεί  σε τρία κτήρια: “Τσολαΐνειο”, “Davis”, “Λίλα”. Όλα τα κτήρια βρίσκονται στη δυτική πλευρά του campus του Κολλεγίου στο Ψυχικό. Λειτουργική σύνδεση με το Γυμνάσιο έχουν η Βιβλιοθήκη, το Θέατρο του Κολλεγίου και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.).