Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών

Ατομικό Project

 

Όλοι οι μαθητές MYP στα σχολεία που περιλαμβάνουν το καταληκτικό έτος του προγράμματος (ΜΥΡ 5) δείχνουν κατά πόσο έχουν εμπεδώσει όσα διδάχθηκαν μέσα από την εκπόνηση ενός ατομικού project. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας για το ατομικό project πρέπει να γίνεται στο τελευταίο έτος του προγράμματος. Η επίσημη επικύρωση των βαθμών του ατομικού project είναι υποχρεωτική και προβλέπει μια διαδικασία εξωτερικής αναθεώρησης της εσωτερικής αξιολόγησης που έχουν κάνει οι διδάσκοντες.

Η αναθεώρηση προσφέρει στους μαθητές μια εξωτερική και διεθνή αναγνώριση των επιδόσεών τους στο ατομικό project, δημιουργεί ένα αξιόπιστο πρότυπο επίδοσης και βοηθά στη διαμόρφωση της διδασκαλίας και της μάθησης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.