Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών

Προσεγγίσεις στη Μάθηση

 

Οι προσεγγίσεις στη μάθηση (ATL) βοηθούν τους μαθητές να μάθουν ‘πώς να μαθαίνουν’. Στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης και αναπτύσσονται σταδιακά μέσω πρακτικής εξάσκησης. Προσφέρουν μια κοινή γλώσσα  που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και οι διδάσκοντες ώστε να ανα-στοχαστούν και να εκφραστούν ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Οι προσεγγίσεις στη μάθηση βοηθούν τους μαθητές να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να απολαμβάνουν τη χαρά της μάθησης. Περιλαμβάνουν γενικές δεξιότητες και δεξιότητες που άπτονται συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων. Παρόλο που δεν αποτελούν αντικείμενο επίσημης αξιολόγησης στο MYP, συμβάλλουν στις επιδόσεις των μαθητών σε όλες τις ομάδες μαθημάτων. Σταδιακά, οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν πώς μαθαίνουν καλύτερα και πως μπορούν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της μάθησής τους.

Κατηγορίες Δεξιοτήτων ΠΣΜ Ομάδες Δεξιοτήτων ΠΣΜ στο MYP 
 Επικοινωνία      Ι. Επικοινωνία
 Κοινωνικές Δεξιότητες     ΙΙ. Συνεργασία
 Αυτοδιαχείριση    ΙΙΙ. Οργάνωση
     IV. Συναίσθημα
      V. Αναστοχασμός
 Έρευνα    VI. Πληροφοριακή Παιδεία
    VII. Γραμματισμός στα μέσα
 Σκέψη  VIII. Κριτική Σκέψη
     IX. Δημιουργική Σκέψη
      X. Αναπλαισίωση