Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών σχολικού έτους 2017-18

Επισυνάπτεται το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών Σχολικού Έτους 2017-18.