Συνάντηση Γονέων 2ας τάξης '16-'17

ΠΡΟΣ: Γονείς των μαθητριών και μαθητών της 2ας τάξης 2016 - 2017

Αγαπητοί γονείς,

Την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 6:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση Γονέων των μαθητριών και μαθητών της 2ας τάξης στο Μποδοσάκειο Διδακτήριο της Κάντζας.

Στη συγκέντρωση αυτή θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του Σχολείου και να συναντήσετε τις δασκάλες και τους δασκάλους των παιδιών σας.

Η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου θεωρεί την παρουσία σας απαραίτητη και πολύ χρήσιμη για το έργο της αγωγής των παιδιών μας.

Θερμή παράκληση να μην έχετε τα παιδιά μαζί σας.

 

Με τιμή

ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΟΣ

Διευθυντής