Έναρξη-Λήξη Μαθημάτων

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Αλλαγές στις ημερομηνίες αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ή γνωστοποιούνται στους γονείς από τη Διεύθυνση του Σχολείου.


Ωράριο Λειτουργίας

Το Δημοτικό Σχολείο του Κ.Α. λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα ( Δευτέρα έως Παρασκευή ). Τα μαθήματα αρχίζουν - για όλες τις τάξεις - στις 8:30. Οι ώρες λήξης των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

 

Τάξεις

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

1η,2α,3η,4η,5η,6η

15:55

15:55

14:00

15:55

15:55

Τυχόν μεταβολές ή διαφοροποιήσεις του ωραρίου, καθώς και οι ημέρες αργιών κ.λ., γνωστοποιούνται εγκαίρως στους γονείς.

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν και αυτές από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή από 8:30 μέχρι 16:00.
Κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους εορτών το ωράριο τροποποιείται.

 

Σχολικό Έτος: '16-'17