Ημέρες και Ώρες Επισκέψεων Γονέων

Αγαπητοί γονείς,

 

          Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς ξεκινούν την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τα προγράμματα που επισυνάπτονται.

 

Από την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 17.00, μπορείτε να εισέρχεσθε στην εφαρμογή So Simple για τον καθορισμό των συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς ακολουθώντας τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου.

 

Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Η διάρκεια κάθε συνάντησης γονέων-εκπαιδευτικών ορίζεται στα πέντε λεπτά.
  • Μπορείτε να ορίσετε συναντήσεις για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.
  • Τριάντα ημέρες μετά την προγραμματισμένη συνάντηση με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μπορείτε να ορίσετε νέα συνάντηση.
  • Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και τέσσερις συναντήσεις με τον ίδιο εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.