Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»

Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»

Δίγλωσσο Νηπιαγωγείο: Προνήπιο-Νήπιο (4-5 ετών)

Το Πρότυπο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» απευθύνεται σε μαθητές/τριες ηλικίας από 4 ετών (Προνήπιο-Νήπιο). Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν και παίζουν, μιλούν, ανακαλύπτουν, εφευρίσκουν, σκέφτονται, τραγουδούν, αγαπούν και ονειρεύονται.

Η φιλοσοφία του νέου Πρότυπου Νηπιαγωγείου βασίζεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού, στο σεβασμό της προσωπικότητάς του και, συγχρόνως, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της προσχολικής ηλικίας και περιλαμβάνει: την εκμάθηση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας με δίγλωσσα τμήματα, θεατρικό εργαστήρι, θεατρική αγωγή, μουσικοκινητική αγωγή, Πληροφορική, κολύμβηση, παιχνίδια δράσης και πολλά άλλα.

Τα παιδιά εξοικειώνονται με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και γνωρίζουν διάφορες χρήσεις τους. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει διαδραστικούς πίνακες και smart tables με τα πιο σύγχρονα λογισμικά, κατάλληλα για την προσχολική ηλικία.

Οι εκπαιδευτικοί του Πρότυπου Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» είναι έμπειροι νηπιαγωγοί Πανεπιστημιακού Επιπέδου και επιστήμονες - παιδαγωγοί διάφορων ειδικοτήτων.

Προσεχείς Εκδηλώσεις