Βασικό Πρόγραμμα

   
Το Νηπιαγωγείο μας ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις τοποθετεί τον μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση επιχειρείται µια σφαιρική, ενιαιοποιηµένη και διεπιστημονική  κατάκτηση της γνώσης, που εναρμονίζεται απόλυτα µε τις εμπειρίες και τα βιώματα της καθημερινής ζωής των παιδιών. Τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να συνδέσουν διαφορετικές εµπειρίες, να παρατηρήσουν και να πειραµατιστούν. Κάθε ερευνητικό ερώτημα των παιδιών προσεγγίζεται διεπιστημονικά μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα.