Παιδαγωγική προσέγγιση

Βασικό άξονα της παιδαγωγικής γραμμής του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» αποτελεί η βιωματική προσέγγιση της γνώσης (μέθοδος Project), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές  συμμετέχουν σε σχέδια εργασίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Στο Βασικό και στο Διευρυμένο Πρόγραμμα οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφραστούν με όλες τους τις «φυσικές γλώσσες» δηλαδή την κίνηση, τη ζωγραφική, τις κατασκευές, τη γλυπτική και τη μουσική.

Για τον λόγο αυτό, τόσο στις τάξεις όσο και στον εξωτερικό χώρο, υπάρχουν συγκεκριμένες γωνιές όπου οι μαθητές  καλούνται να ανακαλύψουν, να δημιουργήσουν, να αυτοσχεδιάσουν και να επικοινωνήσουν.


Στο Πρότυπο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» τα τμήματα των Νηπίων και Προνηπίων είναι δίγλωσσα. Κάθε τμήμα έχει 23-25 παιδιά με δυο νηπιαγωγούς, η μία εκ των οποίων έχει μητρική γλώσσα τα Αγγλικά. Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου είναι έμπειροι νηπιαγωγοί πανεπιστημιακού επιπέδου και επιστήμονες - παιδαγωγοί διαφόρων ειδικοτήτων.