Επικοινωνία των μαθητών του τμήματος "Δελφίνι" με σχολείο στην Ινδία

Οι μαθητές του τμήματος «Δελφίνι» του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» επικοινώνησαν την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου με το σχολείο Mayoor στην Ινδία, μέσω Skype. Συζήτησαν για την γιορτή Halloween και ποιες δραστηριότητες σχετίζονται με την ημέρα αυτή στο τέλος Οκτωβρίου. Έπειτα έθεσαν ερωτήσεις στα παιδιά του άλλου σχολείου για την δική τους αντίστοιχη γιορτή που ονομάζεται «Dipawalee».