Επικοινωνία των μαθητών του τμήματος "Τσιπούρα" με σχολείο στην Ινδία

Οι μαθητές του τμήματος «Τσιπούρα» του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» επικοινώνησαν την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου με το σχολείο Mayoor στην Ινδία, μέσω Skype. Οι δυο τάξεις είχαν προετοιμάσει αφήγηση και δραματοποίηση παραδοσιακών ιστοριών.