Διεθνής Διάκριση Αειφόρου Αρχιτεκτονικής

Tο Νηπιαγωγείο του ΕΕΙ είναι το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα, το οποίο βραβεύεται με Platinum LEED. Είναι επίσης το πρώτο στον κόσμο σχολικό κτίριο (εκτός των ΗΠΑ), στο οποίο απονέμεται η ανώτατη αυτή αναγνώριση αριστείας από το U.S. Green Building Council (Συμβούλιο Πράσινων-Αειφόρων Κατασκευών των ΗΠΑ).

Η αρχιτεκτονική μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής του κτιρίου έγιναν από τον Αλέξανδρο Κ. Σαμαρά και τους συνεργάτες του και είναι προσφορά (pro bono) προς το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Το κτίριο αποτελεί υπόδειγμα αειφόρου αρχιτεκτονικής και κατασκευής, όπως επιβεβαιώνει και η διάκρισή του με Platinum LEED.

Το Νηπιαγωγείο του ΕΕΙ –το οποίο εγκαινιάσθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 στο campus Ψυχικού– δημιουργήθηκε με δωρεά της Φωτεινής Λιβανού και της Αλεξάνδρας Βουρέκα-Πεταλά εις μνήμην του πατέρα τους Ιωάννη Μ. Καρρά, αποφοίτου του Κολλεγίου Αθηνών και μεγάλου δωρητή του.