Ιατρική Υπηρεσία

Η Ιατρική Υπηρεσία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), μοναδική στο χώρο των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων στην Ελλάδα, συμβάλλει στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των μαθητών και την ασφαλή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του σχολείου.

Υπεύθυνος της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι ο παιδίατρος κ. Αντώνιος Στ. Μακρής. Η Υπηρεσία στελεχώνεται επιπλέον, από μία ιατρό και επτά νοσηλεύτριες, οι οποίες βρίσκονται στους οκτώ Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών («Ιατρεία») του ΕΕΙ και εξασφαλίζουν συνεχή και συντονισμένη φροντίδα της υγείας των μαθητών.

Η νοσηλεύτρια του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών στο Νηπιαγωγείο Ιωάννης Μ. Καρράς είναι η κ. Μαρίνα Κολιζώη η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

o   Τηλέφωνο Ιατρείου Νηπιαγωγείου   210 6798252

 

Στους Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών του ΕΕΙ παρέχονται βασικές πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών και γίνεται άμεση αντιμετώπιση απλών συμπτωμάτων. Δεν παρέχεται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, διάγνωση ή αιτιολογική θεραπεία.

  • „Σε περίπτωση συμπτωμάτων τα οποία δεν υποχωρούν σε εύλογο χρονικό διάστημα ή κριθεί ότι υπάρχει ανάγκη ιατρικής αξιολόγησης καλούνται οι γονείς να παραλάβουν τον μαθητήαπό το σχολείο.
  • „Σε περίπτωση περιστατικών τα οποία χρήζουν άμεσης νοσοκομειακής αντιμετώπισης ο μαθητής μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο (με συνοδό) και ειδοποιούνται οι γονείς του.

 

Σε περίπτωση ασθενείας του μαθητή, οι γονείς υποχρεούνται να αναφέρουν την αιτία της απουσίας του στην Γραμματεία, το γρηγορότερο δυνατό. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής παραμένει στο σπίτι μέχρι πλήρους ίασης.

 

Ιατρική εξέταση κατά την εισαγωγή

Κατά την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο, ο μαθητής εξετάζεται κλινικά από τον Υπεύθυνο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου, κ. Αντώνιο Μακρή, παιδίατρο.

Η Γραμματεία προγραμματίζει συνάντηση στο ιατρείο του Νηπιαγωγείου, στην οποία ο μαθητής προσέρχεται συνοδευόμενος από τους γονείς του. Κατά την ιατρική εξέταση οι γονείς οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά.

Κατά τη συνάντηση διενεργείται πλήρης ιατρική εξέταση και λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό του μαθητή. Επίσης δίδεται η δυνατότητα πρώτης επαφής με τον ιατρό του σχολείου, με τον οποίο οι γονείς μπορούν να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην υγεία του παιδιού.

Απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά

Κατά την ιατρική εξέταση του παιδιού προσκομίζονται:

1. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
(συμπληρώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί)

2. Την Ιατρική Βεβαίωση
(συμπληρώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί)

3. Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού ή άλλο στοιχείο, στο οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4. Οι γονείς παιδιών με χρόνιο νόσημα, σοβαρή αλλεργία ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας προσκομίζουν σχετική ενημέρωση από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό και ενδέχεται να συμβεί στο σχολείο.

 

  • „Στην περίπτωση που επέλθει μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή/τριας μετά την κατάθεση των ιατρικών δικαιολογητικών, οι γονείς ενημερώνουν το ιατρείο του Νηπιαγωγείου και καταθέτουν νέο, επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ.