Διαδικασία εισαγωγής Προνηπίων στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» για τη σχολική χρονιά 2018-2019

Η εισαγωγή μαθητών-μαθητριών στο προνήπιο (έτος γέννησης 2014) του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» για τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018.

  • Κλήρωση για τα παιδιά των αποφοίτων στις 17:00
  • Γενική κλήρωση στις 18:00