Βιβλιοθήκη Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς»

Στο Νηπιαγωγείο λειτουργεί η δανειστική Βιβλιοθήκη. Στόχος είναι να καλλιεργηθεί στους μικρούς μαθητές η φιλαναγνωσία, η υπευθυνότητα και η σπουδαιότητα του διαβάσματος από την οικογένεια. Οι μαθητές μπορούν να δανείζονται ένα βιβλίο την εβδομάδα με την τσάντα της βιβλιοθήκης. Με την διαδικασία του δανεισμού μαθαίνουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση κάτι που δεν είναι δικό τους και απλά το δανείζονται και το μοιράζονται με άλλους.