Βιβλιοθήκη Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς»

Η Βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου "Ιωάννης Μ. Καρράς" εξυπηρετεί, τόσο τους μαθητές, όσο και το  εκπαιδευτικό προσωπικό. Κύριοι στόχοι της είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ελεύθερο ανάγνωσμα και  με τη χρήση της Βιβλιοθήκης (δανεισμός). Απώτερος στόχος είναι η  δημιουργία μελλοντικών βιβλιόφιλων. Την προγραμματισμένη ώρα της Βιβλιοθήκης γίνεται ανάγνωση ή αφήγηση παραμυθιού από τη βιβλιοθηκονόμο, συνοδευόμενη από βιωματικές δράσεις που στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Παράλληλα, οι μαθητές  έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιλεγμένες παρουσιάσεις και δράσεις από ανθρώπους του χώρου του βιβλίου.