Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις και δανείζονται μουσειοσκευές από μουσειακούς χώρους. Κάθε μήνα πραγματοποιείται μία επίσκεψη εκτός σχολείου και μία δράση εντός. Κάθε δράση έχει άμεση σχέση με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, καθώς εντάσσεται στο θέμα του Project του κάθε τμήματος και με τον Artist of the Month.

Βασικοί στόχοι των εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι:

  • Οι μαθητές/τριες να εξοικειώνονται μέσω βιωματικών δράσεων με έργα τέχνης, μουσειακούς χώρους, καθώς και με στοιχεία από την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
  • Να γίνουν οι επισκέψεις μια ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών/τριών, ώστε να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα μουσεία και μελλοντικά να γίνουν συνειδητοποιημένοι επισκέπτες χώρων πολιτισμού.
  • Να αναπτυχθούν οι ικανότητες της παρατήρησης, της έρευνας και της κατανόησης των αντικειμένων τόσο του φυσικού, όσο και του τεχνητού κόσμου.
  • Να καλλιεργήσουν την πολιτισμική και πνευματική τους ταυτότητα.