3η Διδακτική Επίσκεψη Γυμνασίου (28-02-2018)

                                                                                                       Ψυχικό, 17 Ιανουαρίου 2018

Αγαπητοί γονείς,

παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την 3η Διδακτική Επίσκεψη της α' β' και γ' γυμνασίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018.

Παρακαλούμε να υπογράψετε έγκαιρα τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και να την επιστρέψετε στις αντίστοιχες Γραμματείες α' β' και γ' γυμνασίου αυτοπροσώπως ή μέσω του παιδιού σας θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομική αρχή), το αργότερο έως τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018.

                                                                                                       Από τη Διεύθυνση