Επιστολή προς Γονείς για απουσίες

 

                                                                                                  Ψυχικό, 11 Ιανουαρίου 2018 

Αγαπητοί γονείς,

παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τη δικαιολόγηση απουσιών μαθητών.

 

                                                                                                    Από τη Διεύθυνση