Β' Μορφωτική Επίσκεψη (12.12.2017)

                                                                                                    Ψυχικό, 01 Νοεμβρίου 2017     

 

Αγαπητοί γονείς,

παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις επισυναπτόμενες επιστολές, για τη Β' Μορφωτική Επίσκεψη του Γυμνασίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017.

Παρακαλούμε να υπογράψετε έγκαιρα τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής για κάθε τάξη και να την επιστρέψετε στις αντίστοιχες Γραμματείες αυτοπροσώπως ή μέσω του παιδιού σας θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομική αρχή), το αργότερο έως τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017.

 

                                                                                                     Από τη Διεύθυνση